POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ         

Wsparcie dla nauczycieli i rodziców oraz dzieci i młodzieży – Fundacja Pozytywni w Gdyni

kciuk w górę

Jako Fundacja Pozytywni realizujemy projekty edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, mające na celu rozwijanie umiejętności, kompetencji oraz postaw prospołecznych. W ramach swojej działalności prowadzimy warsztaty, szkolenia, kursy doszkalające oraz konferencje naukowe, które pozwalają uczestnikom zdobywać nową wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami.

Jesteśmy organizacją z siedzibą w Gdyni, aktywnie współpracującą z lokalnym środowiskiem – szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspólnie z naszymi licznymi partnerami realizujemy projekty mające na celu promowanie edukacji, kultury oraz integracji społecznej. Naszym nadrzędnym celem jest edukacja nauczycieli, pedagogów oraz wdrażanie nowoczesnych metod z zakresu nauczania, pedagogiki, dydaktyki i psychologii.

Jednym z głównych założeń naszej fundacji jest stawianie na innowacyjność w działaniach edukacyjnych. Przykładem takiego podejścia są warsztaty dla rodziców i nauczycieli m.in. o tematyce cyberbezpieczeństwa dzieci w sieci, nowoczesnego zarządzania szkołą czy standardach ochrony małoletnich. Przywiązujemy również dużą wagę do rozwoju kompetencji społecznych, takich jak komunikacja, współpraca czy zarządzanie emocjami. W ramach swojej działalności prowadzimy szereg projektów i profilaktycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży mających na celu wzmacnianie tych umiejętności. Angażujemy się również w działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, śledzenia aktualnych wydarzeń oraz do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje z życia Fundacji Pozytywni

Zapraszamy do śledzenia aktualności!

O nas

O naszej fundacji

Działamy w obszarze szeroko pojętej edukacji. Wspieramy między innymi nauczycieli, wyposażając ich w kompetencje pozwalające na lepszą komunikację z uczniami, rozwiązywanie konfliktów czy efektywne przekazywanie wiedzy, a także pracę z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach. Ponadto pomagamy rodzinom w zakresie pedagogizacji oraz metod i narzędzi wychowawczych. Prowadzimy konsultacje pedagogiczne i doradztwo metodyczne. Organizujemy liczne szkolenia i konferencje dla nauczycieli i rodziców. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie.

Zobacz więcej

Kobieta korzystająca z laptopa

Nowoczesne spojrzenie na edukację i wychowanie. W trosce o lepszą przyszłość.

Nasi partnerzy