POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ         

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Specjalizujemy się w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla rad pedagogicznych. Nasi specjaliści, m.in. mgr Anna Blokus-Szkodzińska oraz Anna Konarzewska to doświadczeni praktycy, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą z innymi. Szkolenia dotyczą:

  • roli wychowawcy i nauczyciela w kryzysowych sytuacjach uczniów;
  • budowania relacji z rodzicami uczniów;
  • rozwijania u uczniów kompetencji społeczno-emocjonalnych;
  • rozwoju krytycznego i kreatywnego myślenia uczniów na lekcjach języka polskiego oraz godzinach wychowawczych;
  • i wielu innych ważnych tematów.

Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i komfortowy. Opieramy się na doświadczeniu oraz najnowszych badaniach naukowych.

Co daje udział w szkoleniach dla rad pedagogicznych?

Uczestnictwo w szkoleniach dla rad pedagogicznych przynosi wiele korzyści zarówno dla samych uczestników, jak i ich uczniów. Poznanie współczesnych, skutecznych metod pracy z dziećmi i młodzieżą pozwala na lepsze funkcjonowanie w szkolnej codzienności oraz na przeciwdziałanie wielu negatywnym sytuacjom. Ponadto, zdobyte umiejętności pozwalają na nawiązywanie zdrowych relacji z rodzicami uczniów opartych na wzajemnym dialogu.

Dla grona pedagogicznego uczestnictwo w warsztatach to możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, jak wspierać swoich uczniów w trudnych chwilach oraz jak pomóc im rozwijać umiejętności społeczne. Warsztaty mogą również stać się okazją do nawiązania lepszych kontaktów ze współpracownikami, co z kolei może przyczynić się do wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Uwadze polecamy również warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla rodziców. Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych kursach zapraszamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z fundacją.