POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ         

Plakat

📌Standardy Ochrony Małoletnich - przepisy potocznie określane LEX Kamilek

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci tym samym zobowiązuje pracodawców do opracowania i wdrożenia „Standardów ochrony małoletnich” (podmioty objęte tym obowiązkiem mają 6 miesięcy od 15 lutego 2024 r. na pełne dostosowanie się do nowej regulacji)

📌Nakładają obowiązek weryfikacji przy użyciu RSPTS kandydatów do zatrudnienia w placówkach oświatowych ❗️weryfikacja jest konieczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub opieką nad innymi ❗️W praktyce oznacza to, że dyrektor lub właściciel jest zobowiązany do zweryfikowania: nauczycieli, pomocy nauczycieli, osób prowadzących zajęcia z małoletnimi niebędącymi nauczycielami, osób opiekujących się uczniami podczas przewozu i przejściu przez jezdnię, pracowników medycznych świadczących nad uczniami małoletnimi, praktykantów, którzy mają wykonywać powyższe czynności wobec małoletnich. ❗️Weryfikacja musi zostać przeprowadzona przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do wskazanej działalności ❗️Informacje należy utrwalić w formie wydruku i załączyć do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dopuszczonej do wskazanej działalności

📌Pamiętajcie o obowiązku prowadzenia rejestru szkoleń w zakresie Standardów Ochrony Małoletnich dla: Rady Pedagogicznej, Zespołu ds. SOM, innego personelu, uczniów i rodziców
📌Pamiętajcie o zamieszczeniu obu wersji dokumentu (pełnym i skróconym) w ogólnodostępnym miejscu (np. na stronie internetowej placówki)
📌Pamiętajcie, że Wasze SOM muszą być kompatybilne z innymi dokumentami (np. statut, regulamin) i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami (Prawo oświatowe, Konwencja o prawach dziecka, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych itp.)

Jeśli potrzebujecie wsparcia to zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dla:
🎀 Rady Pedagogicznej - online lub stacjonarne (mamy wolne terminy)
🎀 Kadry - online lub stacjonarne (mamy wolne terminy)
🎀 Rodziców - online lun stacjonarne (szkolenie dostępne od 1 września 2024 r.)
🎀 Uczniów stacjonarne (warsztaty dostępne od 1 września 2024 r.)