POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ         

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest prowadzenie z uczestnikami rozmów na temat wsparcia psychicznego, uważności na drugiego człowieka oraz wzajemnej troski. Warsztaty prowadzą do rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania relacji z innymi osobami. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, młodzi ludzie uczą się również rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb, a także empatii wobec innych. Dzięki temu warsztaty przyczyniają się do wzrostu poczucia własnej wartości oraz umacniania więzi społecznych.

Podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży stosowane są różnorodne metody pracy, które pozwalają na aktywne zaangażowanie uczestników oraz dostosowanie zajęć do ich indywidualnych potrzeb. Podczas rozmów panuje przyjazna i otwarta atmosfera.

Warsztaty profilaktyczne „Nie jesteś sam”

W dobie rosnących problemów psychicznych wśród dzieci i młodzieży, coraz większe znaczenie ma edukacja w zakresie wsparcia emocjonalnego. Warsztaty dla dzieci i młodzieży o wsparciu psychicznym to doskonała okazja do zdobycia niezbędnych umiejętności, które pomogą im radzić sobie z trudnościami życia codziennego oraz nawiązywać zdrowe relacje z otoczeniem. Z tą myślą powstał cykl warsztatów profilaktycznych „Nie jesteś sam” kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wspieranie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży to inwestycja w ich przyszłość oraz zdrowie emocjonalne. Do współpracy zapraszamy rodziców i grono pedagogiczne. Realizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych z województwa pomorskiego i okolic. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

1
2
3
4
5
6