POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ                                             POZYTYWNIE NAKRĘCENI NA EDUKACJĘ         

Standardy ochrony małoletnich w przestrzeni edukacyjnej - szkolenie organizowane przez Fundację Pozytywni

 

plakatFormuła: stacjonarne lub online

Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych

Adresaci szkolenia: gminy, ośrodki doskonalenia nauczycieli, żłobki, przedszkola, szkoły, placówki, organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i inne instytucje działające na rzecz dzieci

Zaświadczenia: Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

Czas trwania szkolenia: 4 godziny szkoleniowe (3 godziny zegarowe)

Materiały szkoleniowe: Każdy Uczestnik otrzyma ulotkę Standardy w pigułce, dostęp do prezentacji i bezpłatnych materiałów dla dzieci na okres 30 dni na dysku Google

 

Bezpłatne materiały - standardy wersja dla dzieci